SVI FILMOVI BIT ĆE PRIKAZANI U ORIGINALNOJ VERZIJI

S HRVATSKIM I ENGLESKIM TITLOVIMA!

 

 

ALL FILMS WILL BE SCREENED IN THE  ORIGINAL LANGUAGE WITH

ENGLISH AND CROATIAN SUBTITLES

 

ULAZ NA SVE PROJEKCIJE TIJEKOM TJEDNA TURSKOG FILMA JE BESPLATAN!

 

ENTRANCE TO ALL SCREENINGS IS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC

 

 
 
 
 

O organizatoru

Hrvatsko-turska udruga prijateljstva jest udruga građana osnovana radi razvijanja, njegovanja i promicanja svestrane suradnje između hrvatskog i turskog naroda, odnosno Republike Hrvatske i Republike Turske na kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i svim drugim poljima društvenoga djelovanja od obostranog interesa.

Ciljevi Udruge su:
- proučavanje, razumijevanje i promicanje povijesnih, kulturnih i političkih veza hrvatskoga i turskoga naroda;
- poticanje, organiziranje, unapređivanje i promocija kulturne, umjetničke, turističke, sportske, gospodarske i drugih oblika suradnje između hrvatskog i turskog naroda;
- poticanje i razvijanje dobrih međudržavnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Turske;
- predstavljanje suvremenih kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, razvojnih, gospodarskih i drugih društvenih postignuća Republike Turske zainteresiranoj javnosti u Republici Hrvatskoj;
- mirotvorstvo i međunarodno razumijevanje i suradnja.

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su:
- organiziranje i provođenje književnih, publicističkih, znanstveno-istraživačkih, likovnih, glazbenih, filmskih i sličnih kulturnih programa i manifestacija (predstavljanja, tribina, predavanja, seminara, promocija, izložbi, koncerata, smotri, festivala i slično);
- prigodno obilježavanje značajnih datuma iz povijesti oba naroda i obiju država;
- organiziranje susreta, sastanaka, savjetovanja i ostalih oblika upoznavanja gospodarstvenika u svrhu poticanja i razvijanja gospodarske suradnje;
- organiziranje programa druženja, boljega upoznavanja i putovanja za svoje članove i članove njihovih obitelji;
- organiziranje i poticanje gastronomskih, folklornih, zabavnih i sličnih manifestacija koje promiču tradiciju hrvatskoga i turskoga naroda;
- poticanje studenata i mladih stručnjaka da se bave proučavanjem tema iz povijesti, kulture, ekonomije, turizma, sporta i drugih područja kod oba naroda;
- izdavanje glasila (elektronskoga i/ili tiskanoga);
- izdavanje knjiga;
- suradnja s drugim hrvatsko-turskim i tursko-hrvatskim udrugama prijateljstva u Hrvatskoj i Turskoj, s Hrvatsko-turskom grupom prijateljstva u Hrvatskome saboru te s ostalim udrugama koje svojim djelovanjem promiču raznovrsne oblike suradnje Hrvatske i Turske;
U provedbi svojih djelatnosti Udruga će surađivati i s uglednim pojedincima, drugim udrugama i institucijama kako u Hrvatskoj tako i Turskoj te s diplomatsko-konzularnim predstavnicima obiju zemalja.
Udruga će, u sklopu Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva, također surađivati i s drugim sličnim društvima prijateljstva u Republici Hrvatskoj.

Plakat